ELS - grafická evidence lesních školek

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Grafická evidence školky

Každá školka, která bude používat grafickou evidenci, musí mít definované rozměry a zjednodušený zákres ve formě mřížky, do kterého se pak značí inventura, výsev a vyzvedávání.

Novou definici školky založíte: Grafická evidence - Seznam definic grafických evidencí školek - Nová definice GE školky

ELS - Obr. grafická evidence.png
ELS - Obr. GE 1.png

Seznam těchto definic je roční, ale nová definice se založí k aktuálnímu zvolenému období (je vždy vidět v pravém dolním roku).

ELS - Obr. GE 2.png

Každá školka by měla mít v jednom období vždy pouze jednu aktivní definici.

Definice platí od zvoleného období (ve kterém je vytvořena) dál, dokud není vytvořena nějaká nová v novějším období.

  • Můžete tak pracovat stále na jedné definici (v průběhu dalších let), pokud se nebude v reálu měnit plocha školky (její rozšíření/zmenšení).
  • V ideálním případě tedy budete tuto definici tvořit pouze jednou na začátku. Budou se pak pouze měnit osázené/oseté/volné plochy.
  • Do této definice se nezapisuje to, co mám na záhonech zaseto/vysázeno. Pouze to tvoří podklad, na kterém se následně bude zakreslovat aktuální stav.

Tvorba grafické evidence

Založení grafické evidence pro danou školku

Vybereme školku, pro kterou definici vytváříme. Pokud je na výběr z více školek potvrdíme dvojklikem.

ELS - Obr. GE 3.png

Každá školka je pak rozdělena do jednotlivých tabulí. Tabulí může být libovolný počet.

  • Ideální je, si rozdělit školku do jednotlivých logických celků, kde každý celek bude v definici jedna tabule.
  • Každá tabule má své unikátní číslo, může mít název a případně poznámku.

Nová tabule se vytvoří tlačítkem “Nová tabule”.

ELS - Obr. GE 4.png

Vyplňte číslo tabule a její název. Číslo tabule musí být unikátní v rámci školky.

ELS - Obr. GE 5.png

Nyní nadefinujte rozměry dané tabule.

ELS - Obr. GE 6.png

Vyplňte povinné údaje v rámečku:

Délka nejdelšího záhonu – určuje délku tabule v metrech.

Počet záhonů - určuje počet záhonů, na který je tabule rozdělena

Počet políček v jednom záhonu - zadejte počet políček, na který chcete rozdělit záhon v jeho délce.

  • Př.: Záhon dlouhý 50 m a počet políček zadám 50 – jedno políčko tedy bude znamenat 1 metr záhonu.
  • Př.: Záhon dlouhý 20 m a počet políček zadám 40 – jedno políčko tedy bude znamenat 0,5 metru záhonu.

Šířka záhonu – zadejte šířku jednoho záhonu.

  • Na základě zadaných údajů se vypočítá plocha jednoho políčka (např. jedno políčko má 2 m na délku a šířku záhonu zadám 0,6 m --> plocha jednoho políčka = 1,2 m2).

POZOR! Je důležité dobře promyslet zadání těchto rozměrů. Plocha jednoho políčka mi následně určuje nejmenší plochu, na kterou můžu v budoucnu něco zapsat (něco vyset, vyzvednout, zapsat inventurou). Je tedy lepší mít spíše menší políčka a při zápisu nebo vyzvedávání jich případně označit více. Umožňuje to pak lépe a podrobněji pracovat se záhony a s plochou.

Políčka, která označíme při setí/sázení/vyzvedávání/inventuře automaticky dávají dohromady danou plochu.

  • Označím 3 políčka, jedno políčko má plochu 1,2 m2, výsledek zapisované plochy je 3,6 m2.
  • Jakmile máte zapsány rozměry své tabule (plocha políčka se počítá automaticky), pak stačí stisknout “Vygeneruj GE tabule”.
ELS-Obr. školky 6.png

Do spodní oblasti se vygeneruje mřížka dle zadaných údajů pro grafickou evidenci.

ELS-Obr. školky 7.png

Tato mřížka nyní slouží jako podklad, do kterého se bude později zapisovat a vykreslovat to, co se ve školce nachází.

Do mřížky je možné zaznačit plochy: volná plocha - výchozí typ (bílá barva), skleník (červená), fóliovník (zelená), pařeniště (žlutá), ostatní plocha - uličky, chodníčky atd. (šedá).

Volná plocha (jinak také volná produkční plocha) se nemusí do grafické evidence zaznamenávat, je tak nastavená celá tabule při prvním vygenerování.

Označení plochy - potažení myší se stisknutým levým tlačítkem označíme plochu, kterou potřebujeme (stejně jako když v excelu označuji více buněk) - tato plocha se označí modře.

ELS-Obr. školky 8.png

Klikem pravého tlačítka se zobrazí nabídka pro označení daného typu plochy. Volbu "volná plocha" využijte v případě, že chybně zaznačíte nějakou plochu jiným typem, a chcete ji následně změnit zpět na volnou plochu.

V jedné tabuli může být více typů ploch dohromady (př. skleníky, fóliovníky, pařeniště atd.)

ELS-Obr. školky 9.png

Oprava grafické evidence v dané školce

Pokud zjistíte, že vám dané rozměry nevyhovují, nebo chcete začít znovu, stačí zvolit "Smaž GE tabule" - smaže se aktuální mřížka, můžete změnit rozměry a vygenerovat novou, nebo rovnou vygenerovat novou se stejnými rozměry. Tím pádem se smažou zapsané typy ploch, mřížka bude opět ve výchozím stavu a bude možné zakreslovat znovu.

Zaznačení typů ploch je důležité kvůli hlášení pověřené osobě, kde dané typy ploch a jejich rozměry musí být rozepsané.

Po zaznačení celé tabule je třeba ji ještě uložit - volba "Uložit tabuli" nad mřížkou.

ELS-oBR. školky 10a.png

Definice celé školky

Nadefinujte všechny další tabule obdobným způsobem a na závěr zvolte "Uložit" v levé horní části formuláře. Tím se uloží celá definice školky.

Od tohoto období je možné tuto definici pro danou školku používat, zapisovat do ní inventuru, setí a vyzvedávání.

ELS-Obr. školky 11.png