ELS - tvorba dokladů

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

IS ELS umí automaticky tvořit požadované doklady - výdejky semen/surovin, příjemky ze školky (průvodní listy), příjemky a převodky.

Doklady semenného materiálu

V okně Seznam dokladů semenného materiálu použijte volbu Nový doklad - Výdejka semene - výsev nebo Výdejka suroviny - výsev.

Tyto doklady jsou analogické, liší se pouze typem oddílu (semeno/surovina), který se pro výsev použije.

Výdejka semene/surovin - výsev

V hlavičce vyplňte sklad, ze kterého berete oddíl, který používáte k výsevu. Zároveň vyplňte školku, do které vyséváte. (Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky).

Pomocí nápovědy vybere oddíl osiva, který chcete použít k výsevu. Tato nápověda zobrazuje pouze oddíly, které máte na skladě.

Po výběru se vám automaticky doplní údaje o POP ve spodní části formuláře (jen pro čtení).

Vyplňte množství osiva, které vyséváte.

Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář zápisu grafické evidence.

Zde označte plochu výsevu - obdobně jako při tvorbě inventury (viz návod na tvorbu inventury).

Po návratu do formuláře výsevu doklad uložíte pomocí tlačítka Uložit v levém horním roku.

Přímý výdej ze školky - Průvodní list

Z hlavního menu si otevřete Sadební materiál - Doklady sadebního materiálu.

V okně seznamu dokladů použijte volbu Nový doklad - Přímý výdej ze školky (PL).

V hlavičce vyplňte školku. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tato hodnota předvyplní automaticky.

V levé části formuláře vyplňte Odběratele – buď z číselníku TAB73S anebo ručně (nemusí být v číselníku TAB73S). Volitelně vyplňte pole Převzal za odběratele (tiskne se na PL).

Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář výběru z grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u výsevu. Po výběru se vám údaje o oddílu doplní automaticky. V řádku vyplňte povinně pole Třída a Množství, ostatní volitelně. Můžete pokračovat přidáním dalšího řádku (limit 5 řádků) či uložit doklad v levém horním rohu formuláře.

Tisk průvodního listu

Tisk průvodního listu provedete na seznamu dokladů sadebního materiálu. V mřížce vyberete požadovaný doklad a použijete volbu Tisk -> Náhled/Tisk průvodního listu.

Příjemka - vyzvednutí

Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu.

V okně seznamu dokladů použijte volbu Nový doklad - Příjemka-vyzvednutí

V hlavičce vyplňte sklad, do kterého chcete sadební materiál vyzvednout. Zároveň vyplňte školku, ze které sadební materiál vyzvedáváte. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky.

Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář výběru z grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u přímého výdeje. Po výběru se vám údaje o oddílu doplní automaticky. Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek.

V řádku vyplňte povinně pole Třída a Množství, ostatní volitelně. Můžete pokračovat přidáním dalšího řádku, kde vyplníte rozdílnou Třídu a Množství. Tímto tedy sadební materiál rovnou třídíte do skladu.

Pokud zatím třídit nechcete, vyberte třídu 99 - Třída neurčena.

Třídění poté provedete až v momentě, když budete sadební materiál vydávat ze skladu. Pro všechny řádky je tedy společný oddíl/POP, liší se pouze třídou. Následně uložíte doklad pomocí tlačítka Uložit v levém horním rohu formuláře.

Výdejka - sázení

Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu.

V okně seznamu dokladů použijete volbu Nový doklad - Výdejka - sázení.

V hlavičce vyplňte sklad, ze kterého berete sadební materiál pro sázení. Zároveň vyplňte školku, do které chcete sázet. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku/sklad, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky.

Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Pomocí nápovědy vyberte sadební materiál, který máte na skladě.

Vyplňte třídu a množství, následně pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář zápisu do grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u výsevu. Můžete pokračovat přidáním dalšího řádku, kterým zasadíte jiný oddíl na rozdílné umístění, nebo doklad uložíte pomocí tlačítka Uložit v levém horním rohu formuláře.

Převodka mezi umístěními

Otevřete seznam dokladů sadebního materiálu volbou z hlavního menu.

V okně seznamu dokladů použijte volbu Nový doklad - Převodka mezi umístěními.

V hlavičce vyplňte školku předávající a přejímající. Pokud máte v uživatelském nastavení vyplněnou výchozí školku, pak se vám tyto hodnoty předvyplní automaticky.

Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář výběru z grafické evidence.

Pokud je vybraný oddíl síje, množství nevyplňujete. Pokud se jedná již o sazenice, pak vyplňte množství, které chcete převést.

Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky v horní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Předvyplní se vám údaje o POP, případně pěstební vzorec, pokud jste v hlavičce vybrali oddíl sazenic. Pokud se jednalo o síji, pěstební vzorec doplňte. Tímto tedy efektivně provádíte školkování. Dále vyplníte třídu a množství. Pomocí tlačítka Výběr plochy zobrazíte formulář zápisu do grafické evidence.

Výběr plochy proveďte obdobně jako u výsevu/sázení.

Následně můžete přidat další řádky, které budou mít rozdílnou třídu, množství a budou umístěny na jiné ploše.

Pokud jste v hlavičce vybrali oddíl sazenic, pak se musí vyplněné množství, které jste zadali pro převod, rovnat součtu všech množství z řádků.

Doklad uložíte pomocí tlačítka Uložit v levém horním rohu formuláře.

Obecná poznámka: Nelze vytvořit jakýkoli doklad ovlivňující stav školky se stejným datem jako je datum existující inventury pro danou školku.

Stav školky

Aktuální stav školky si můžete zobrazit volbou Stavy školek - Grafická evidence.

V seznamu vyberete vámi požadovanou školku a poté si zobrazíte Stav školky k dnešnímu datu nebo Stav školky k jinému datu.