ELS - tvorba inventury

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Inventura vyjadřuje stav školky k danému datu. Udělá "tlustou čáru" za předchozím staven. Aktuální stav školky k určitému datu se počítá z poslední inventury + dokladů.

Pro jednu školku k jednomu datu může být aktivní pouze jedna inventura! (Pokud vytvoříte pro danou školku inventuru s novějším datem, pak se bude jako aktuální brát pouze ta novější).

Inventura

První inventura

Při pořizování nové (první) inventury ve vaší školce zvolíte - Inventura školky - Seznam inventur - Nová prázdná inventura

Zvolíte, pro kterou školku a k jakému datu chcete inventuru vytvořit.

ELS-Obr. inventura 2a.png

Volitelně vyplňte hlavičkové údaje. Klikněte levým tlačítkem myši do mřížky ve spodní části formuláře a poté stisknutím tlačítka Insert / šipky dolů přidejte nový řádek. Zvolte typ plochy – většinou ponecháte předvolený typ Osetá a osázená, typ Ostatní produkční plocha použijte například pro zelené hnojení. Volitelně vyplňte popis a poznámku. Z číselníku vyberte požadovaný POP.

ELS-Obr. inventura 3.png

Ručně či z číselníku TABPESTVZ doplňte pěstební vzorce. Následně vyplňte množství síje/sazenic podle toho, o co se jedná. Pokud se jedná o sazenice, můžete také volitelně doplnit množství, které se použije do hlášení pověřené osobě. Následuje měsíc a rok síje (můžete vyplnit i v případě, že se o síji nejedná). Klikněte na tlačítko "Výběr plochy" pro zobrazení grafické evidence.

ELS Obr. VP.png

Vyberte barvu, poté levým kliknutím a tažením myši vyberte plochu. Potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit / přidat další výběr. Následně můžete stejným postupem přidat další plochu – využijete, pokud máte stejný oddíl na více oddělených místech ve školce.

Potvrďte tlačítkem Zapsat pro návrat na formulář inventury.

ELS-Obr. zapsat grafickou inveturu a.png

Postup opakujte pro libovolný počet řádků. Jeden řádek představuje jeden oddíl ve školce.

Pro smazání aktuálního řádku inventury použijte klávesy Ctrl + Delete.

Pro hromadné operace zaškrtněte požadované řádky a poté klikněte na požadovanou volbu z menu Hromadná operace. Tyto operace mění pěstební vzorec.

ELS-Obr. HO.png

Celou inventuru uložte tlačítkem Uložit v levém horním roku formuláře.

Další/navázané inventury

Po založení první inventury, můžete dále navázat následujícími inventurami. Při tvorbě další inventury použijete Inventura školky - Seznam inventur - Nová předvyplněná inventura

Stav školky

Stav školky a správně zapsanou inventuru si můžete ověřit zobrazením stavu školky k datu, které je stejné nebo vyšší než inventura.

ELS-Obr. Stav školky.png

Stav školky si můžete zobrazit k dnešnímu datu (zde je vždy aktuální datum) anebo Stav školky k jinému datu (zde si můžete vybrat).

ELS-Obr. Stav školky k dnešnímu nebo jinému datu.png