ELS - všeobecné nastavení

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

ELS – obecné nastavení – nastavení číselníků

Číselník TABORG

Krok 1. - Otevřeme číselník TABORG

Číselník TABORG - je ve složce Číselníky - u každého číselníku jsou tři možnosti: lupa (prohlížení), tužka (otevře daný číselníku a umožní zápis), i (informace)

ELS-Obr. TABORG .png

Krok 2. - Provedeme kontrolu číselníku TABORG včetně správně vyplněné licence ÚHÚL

ELS-Obr. 2.png

Krok 3. - Nastavení informací o subjektu

Záložka obecné

ELS-Obr.3.png

Záložka grafické prvky (logo) - nastavujeme, pokud chceme tisk loga na dokladech

ELS-Obr.4.png

Číselník TABOSM

Číselník TABOSM - Obaly sadebního materiálu - je nutno zkontrolovat, jestli je nastavený a doplněný.

ELS-Obr. TABOSM a TABPESTVZ.png
ELS - Obr. 12.png

Číselník TABPESTVZ

Číselník TABPESTVZ - Pěstební vzorce. Tyto vzorce se budou používat na dokladech.

ELS-Obr. pěstební vzorce.png

ELS - všeobecné nastavení

Volby všeobecného nastavení

ELS-Obr. všeobecné nastavení.png

Zvolte, zda budete chtít tisknout logo na průvodní list (dále jen PL) - (logo se dotahuje z číselníku TABORG) a jestli budete chtít povolit uživatelům editovat navržené číslo PL. (Správce ho může editovat vždy).

ELS Obr.6.png

POZOR! Pečlivě zkontrolujte volbu o editaci PL.

Zaškrtnuto - uživatelé mohou editovat číslo PL. Nezaškrtnuto = uživatelům se automaticky doplní další pořadové číslo PL v rámci jeho prefixu (předčíslí) a nemůže jej editovat.

ELS - tiskové šablony

Nastavení tiskových šablon je pod volbou Servis.

ELS-Obr. 7.png

Je třeba nadefinovat tiskové šablony, které budete chtít používat. V seznamu zvolte "Nový", vyberte Šablonu, napište název a uložte.

ELS-Obr. tisková šablona nová.png

Vytvořenou šablonu v seznamu otevřete tlačítkem editovat a zakliknete volbu "Aktivní šablona". Následně ji uložíte. Toto opakujte pro všechny šablony.

ELS-Obr. 9.png
ELS-Obr. 10.png

ELS - období

ELS je informační systém, který pracuje online. V rámci svých školek a skladů můžete pracovat v aktuálním období, které odpovídá reálnému datu, nebo se vracet do minulých období (např. kvůli zpětným kontrolám).

Vždy si ověřte, v jakém časovém období pracujete.

ELS-Obr. období.png