UCE - Důležité sloupce s podstatnými informacemi

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jak již název napovídá, tento krátký návod se bude týkat sloupců, které mají velkou informativní hodnotu o dané účetní větě. Když otevřeme přehled účetních vět poprvé, může se stát, že se budeme cítit přehlcení. Z podstaty věci takovýto přehled obsahuje velkou spoustu dat a každý uživatel se v nich musí naučit orientovat. Každý sloupec nese konkrétní informaci o dané účetní větě. Jak již bylo popsáno v předchozích návodech týkajících se filtrace a specifik sloupců, tak každý uživatel má možnost si definovat, jaké informace o účetních větách chce v daný okamžik vidět.


V předchozích návodech, které se tématu sloupců dotýkaly, jsme však vždy využívali pouze obecná vyjádření. Není tajemstvím, že některé ze sloupců, které si v softwaru SEIWIN 5 můžeme zobrazit, nesou jinou vypovídající hodnotu o dané účetní větě nežli jiné. Některé sloupce jsou zkrátka velmi podstatné, a některé spíše doplňkové. Jaké sloupce si budete zobrazovat a jak často na ně nahlížet právě Vy, je samozřejmě jen a pouze na Vás samotných. V tomto návodu se však podíváme na některá doporučení, které Vám pro lepší rozhodování můžeme poskytnout.


Vždy samozřejmě záleží na tom, co konkrétně v přehledu účetních vět hledáme. Nicméně jako fakt se dá považovat to, že jakmile hledaný účetní pohyb najdeme, musíme ho správně identifikovat a zařadit. Právě pro tyto účely slouží zejména 2 sloupce.

1. Sloupec

První z nich se nazývá „Název deníku“. Právě v tomto sloupci nalezneme téměř okamžitě informace o tom, jakou má daná účetní operace charakteristiku. Typickým obsahem v tomto sloupci jsou slovní spojení jako: faktura přijatá, příjem zásob nebo pokladna. Při nahlédnutí do tohoto sloupce okamžitě víme, čeho zhruba se daná účetní věta týká. Název deníku se zobrazuje automaticky při prvním spuštění, ujistěte se tedy, že žádnou náhodou ze zobrazovaných sloupců nezmizí, obsahuje totiž cenné informace.

2. Sloupec

Druhým z velmi důležitých sloupců, na které se vyplatí nahlížet, se jmenuje „Zdroj dat“. Stejně tak, jako u názvu deníků, tak i zde nám sloupec poskytuje informace o původu dané účetní věty. Na rozdíl od výše popisovaného názvu deníku, zdroj dat poskytuje mnohem více indicií k tomu, abychom správně určili, odkud daný účetní pohyb pochází.


V tomto sloupci nalezneme na první pozici zkratku modulu, ke kterému se účetní věta váže a dále měsíc a rok, ve kterém k účetnímu případu došlo. Následující informace pak blíže specifikují účetní pohyb ještě detailněji. Pakliže se jako uživatel naučíme ve zdroji dat číst, opět nám tato skutečnost může ulehčit práci v softwaru.