UCE - Import řádků z XLS - rozšíření pro sběrný účetní doklad

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co to je?

Stejně tak, jako v knize přijatých faktur, funguje import řádků z XLS pomocí aplikace Microsoft Excel i v modulu Účetnictví u sběrného účetního dokladu. Jediným rozdílem při aplikaci této funkce u sběrného účetního dokladu je větší množství informací, které lze do tohoto typu dokladu vkládat. Z této skutečnosti pramení i větší počet sloupců, se kterými lze v excelu pracovat. Každý název sloupce, se kterými jsme pracovali, reprezentuje jednu z kolonek při tvorbě daného řádku. U sběrného účetního dokladu se však vyskytuje hned několik nových kolonek, které se týkají DPH. Pro účely tohoto návodu je nazývejme daňový řádek.

Tento návod je tedy pouhým rozšířením již stávajícího návodu: KPF - Import řádků z XLS


Na následujícím obrázku je daňový řádek červeně vyznačený.

Jak již bylo zmíněno, s větším množstvím kolonek přibývá i větší množství sloupců, které kolonky reprezentují. Výčet názvů sloupců z prvního návodu, tykajícího se importu řádků z XLS proto rozšíříme. Pro větší přehlednost jsou níže vypsány všechny názvy sloupců, které při importu řádku z XLS do sběrného účetního dokladu můžeme využít. Opět, prosím, nezapomínejme, že sloupec s názvem UCET, je povinný a pro tvorbu dokumentu platí stejná pravidla, jako při importu do faktury přijaté.


Taxativní výčet podporovaných názvů sloupců při importu řádků z XLS do sběrného účetního dokladu:


NAZ_OP – hodnota pro pole Název operace

UCET – hodnota pro pole Účet

VYKON – hodnota pro pole Výkon

PODVYKON – hodnota pro pole Podvýkon

UTVAR – hodnota pro pole Útvar

USEK – hodnota pro pole Úsek

UCEL – hodnota pro pole Účel

ODP_OS – hodnota pro pole Odpovědná osoba

PARTNER – hodnota pro pole Partner

OS_UCET – hodnota pro pole Osobní účet

OPERACE – hodnota pro pole Operace

DAT_SPL – hodnota pro pole Datum splatnosti

DAT_UHR – hodnota pro pole Datum úhrady

ZADANKA – hodnota pro pole Žádanka

MD – hodnota pro pole Má dáti

DAL – hodnota pro pole Dal

MD_CM – hodnota pro pole Má dáti v cizí měně

DAL_CM – hodnota pro pole Dal v cizí měně

DAN_DRUH – hodnota pro pole Druh daně

DAN_MES – hodnota pro pole Měsíc daňového období

DAN_ROK – hodnota pro pole Rok daňového období

DIC – hodnota pro pole DIČ

DAN_DOKL – hodnota pro pole Doklad

DAN_EC – hodnota pro pole Evidenční číslo

DAN_DZP – hodnota pro pole Datum zdanitelného plnění

DAN_SKUP – hodnota pro pole Daňová skupina

DAN_SAZBA – hodnota pro pole Sazba

DAN_ZAKLAD – hodnota pro pole Základ daně

DAN – hodnota pro pole Daň

DAN_CELKEM – hodnota pro pole Celkem (základ daně + daň)

Tento návod je pouhým rozšířením již stávajícího návodu na import řádků z XLS v modulu KPF. Pakliže si nevíte rady, doporučujeme Vám si tento podrobný návod přečíst.