UCE - Možnosti tisku přehledu účetních vět a jeho export do PDF

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co to je?

Tento návod popisuje možnosti tisku přehledu účetních vět a jeho export do PDF. Ať už jsou Vaše úmysly s vytištěným přehledem účetních vět jakékoliv, existuje více možností, jak náhled vytištěného přehledu upravit k Vaší spokojenosti. Nyní se s nimi seznámíme.

Jak na to?

1. Způsob

Nejlepší způsob, jak přehled vytisknout dle Vaších představ, je postupovat přes možnost náhledu. V náhledu si následně přehled upravíme a posléze vytiskneme. Jak se do okénka náhledu dostat, si ukážeme níže.


Nejprve klikneme pravým tlačítkem myši na kterýkoliv z názvů sloupců. Tato plocha je ohraničená červeným obdélníkem. Jakmile tak učiníme, objeví se nám seznam možností, který je pro účely tohoto návodu ohraničen žlutě. Zde klikneme levým tlačítkem myši na „Náhled“, a tím otevřeme náhledové okénko, ve kterém úpravy s přehledem učiníme.Po kliknutí na tlačítko náhledu se nám ukáže nové okénko. Pro potřeby úprav je nejdůležitější levá horní část tohoto okna, kde se nachází veškeré nástroje na provádění úprav a možnosti zobrazení. Vše ostatní, co na obrázku vidíme pod červeným obdélníkem je již samotný návrh tisku. Všimněme si, že je přehled rozkouskován na vícero stránkách. S tímto problémem si však umíme poradit a postup jeho řešení si ukážeme níže.Pakliže se zaměříme na ovládací panel, můžeme manipulovat s možnostmi zobrazení. Ty jsou označeny červeným čtvercem a jejich využití nezmění rozložení informací na stránce, ale pouze typ zobrazení, který vidíme my. S těmito zobrazovacími nástroji si každý může vyhrát a zobrazovat náhled takovým způsobem, který mu vyhovuje. Pokud chceme vyřešit výše popsaný problém, budeme se zajímat o ikonku ohraničenou červeným kruhem.  

Ikonka:

Pokud na jakoukoliv ikonku najedeme myší, zobrazí se nám její název. Ikonka popsaná výše například znamená: „Přizpůsobit na stránku“. Pokud na ni klikneme, náhled se nám změní a přehled doteď rozkouskovaný na dvou stránkách se nám smrští na pouhou jednu stránku.


Po kliknutí na toto tlačítko se nám přehled opravdu uspořádal na jedné stránce a každá další je jeho pouhým pokračováním, jelikož účetních pohybů v přehledu účetních vět máme spoustu.

Jakmile jsme spokojeni s náhledem tisku, můžeme přejít k samotnému tisku či exportu do elektronické podoby. Dalším krokem tedy bude kliknutí na tlačítko „Soubor“ v levém horním rohu.


Zde vybereme požadovaný výstup a přehled, čímž je zvěčníme na papír či je vytvoříme v souboru PDF, kde s nimi můžeme nadále pracovat.

2. Způsob

Druhý způsob vytištění přehledu účetních vět probíhá přes tzv. tiskové sestavy. Tento způsob je hojně využíván v případě, že potřebujeme rychle vytisknout daný přehled a preferujeme lehce starší způsob zobrazování. Tento způsob však skýtá jednu nevýhodu. Při využití této varianty nemá uživatel možnost, jakkoliv přehled vizuálně upravit. Z tohoto důvodu jsou dlouhé texty na konci papíru uříznuty.


Do tiskových sestav se dostaneme pomocí tlačítka „Ostatní“. Jakmile na něj klikneme, zvolíme jedinou nabízenou možnost, kterou je „Tisk sestavy“. Jakmile tak učiníme, otevře se nám další okno s prohlížečkou vytvořené sestavy, kterou si můžeme vytisknout.


Ovládací panel se vizuálně trošku liší od prvního způsobu popsaného výše. Podstatné však zůstává stejné. V červeně označeném obdélníku můžeme vidět jednotlivé nástroje na úpravu zobrazení. Nejdůležitějšími tlačítky však i nadále zůstávají „Tisk“ a „Export“. Jak již bylo popsáno výše, při využití této metody tisku v nabídce absentuje tlačítko pro „Přizpůsobit na stránku“, které bychom marně hledali.