UCE - Propojení s aplikací CSÚIS

Z Wikipedie HA-SOFT
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Co to je?

Centrální systém účetních informací státu [CSÚIS] je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek. Takovýmito účetními jednotkami se rozumí některé státní podniky a příspěvkové organizace.


V tomto návodu se budeme věnovat propojení systémů SEIWIN a CSÚIS. Díky tomuto propojení budou vybrané účetní jednotky, s povinností určité účetní výkazy ministerstvu financí předávat, takto činit skrze systém CSÚIS a to automaticky, přímo ze systému SEIWIN.  


Pakliže Vaše společnost či organizace nemá povinnost cokoliv skrze systém CSÚIS ministerstvu financí vykazovat, tak v tomto návodu nenaleznete nic potřebného.

Propojení s aplikací CSÚIS

Krok 1.

Abychom mohli systém SEIWIN se systémem CSÚIS propojit, musíme si prvně stáhnout a nainstalovat klientskou aplikaci CSÚIS. Následně se do klientu CSÚIS přihlásíme pomocí kódů, které nám budou zaslány z ministerstva financí. V průběhu těchto kroků si také vytvoříme vlastní tzv. „Hlavní heslo“.


Přesný postup těchto činností, které jsou popsány výše, si v tomto návodu nebudeme ukazovat, jelikož jsou detailně popsány na webových stránkách ministerstva financí. Instalaci klientu CSÚIS včetně manuálu a provedení instalací naleznete na tomto odkazu: https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/klient-csuis.


Berme v potaz, že klienta CSÚIS již máte nainstalovaný a jste do něj pod svým individuálním ID přihlášeni. Tímto máme první krok hotový a nyní můžeme přistoupit k samotnému propojení se systémem SEIWIN.

Krok 2.

Otevřeme aplikaci „klient CSÚIS“. Na levé straně vidíme svislou nabídku, ze které vybereme možnost „Export údajů“. Všimněme si, že v levém horním rohu nalezneme naše identifikační číslo a jméno. Tímto si ověříme, že jsme opravdu přihlášeni. Na obrázku níže je identifikační číslo se jménem ohraničeno červeným obdélníkem, stejně tak, jako tlačítko „Export údajů“.


Jak na obrázku výše vidíme, jsme přihlášení pod názvem Kamil Test a rovněž máme vedle tohoto jména vygenerované naše identifikační číslo.


Nyní se nacházíme v záložce „Export údajů“, ve které budeme exportovat zazipovaný soubor do námi zvolené složky v počítači. Tento soubor budeme potřebovat pro propojení v systému SEIWIN. Vyplníme požadované údaje a raději si je zapíšeme, abychom heslo nezapomněli.


Na obrázku vidíme přesnou definici toho, jaká kritéria musí heslo splňovat. Tučně je také zmíněno, že všechna písmena obsažená v heslu pro rozbalení ZIP souboru budou převedena na velká, nezapomeňme tedy na tento fakt, až budeme heslo opět potřebovat.  


Pro účely tohoto návodu toto heslo ZIP souboru označíme jako heslo 1.


Následně musíme ještě doplnit i heslo hlavní, které jsme si vytvářeli během registrace do klientu CSÚIS.

V okamžiku, kdy máme hesla vyplněná, klikneme na tlačítko „Exportovat“. Jakmile tak učiníme, stačí už jen vybrat místo, kam uzamčený soubor ZIP uložíme. Vybereme proto takové místo a klikneme na „uložit“.

Tímto krokem jsme vyexportovali potřebný zazipovaný soubor, který budeme potřebovat v systému SEIWIN, aby došlo k úspěšnému propojení obou systémů.

Krok 3.

Nyní si otevřeme SEIWIN v modulu účetnictví. Z nabídky vybereme „Číselníky“.

Jakmile se nám seznam číselníků zobrazí, vyhledáme v něm číselník s názvem „TABORG“. V tomto číselníku budeme propojení se systémem CSÚIS nastavovat. Jakmile jej najdeme, klikneme na ikonku tužky, čímž jej budeme schopni upravovat.

Otevře se nám první záložka číselníku popisu organizace s názvem „Obecné“. V této záložce však nyní nebudeme provádět žádné změny. Vybereme však záložku „Parametry CSÚIS“. Na obrázku níže je tlačítko této záložky červeně ohraničené a ukazuje na něj také červená šipka.  

Po rozkliknutí této záložky se nám objeví několik kolonek, kam doplníme naše údaje.

Doplníme naše údaje do kolonek v červeně ohraničeném obdélníku.

ID nalezneme v aplikaci klient CSÚIS v levém horním rohu. Jedná se o stejné číslo, které bylo červeně zvýrazněno na prvním obrázku tohoto návodu.

Krok 4.

Přistoupíme k výběru našeho zazipovaného souboru z druhého kroku tohoto návodu, který máme uložený v počítači.


Učiníme tak pomocí tří teček, které jsou na posledním obrázku třetího kroku červeně zvýrazněny. Klikneme na ně levým tlačítkem myši.


Otevře se nám nové okno na záložce „Zajišťovací a identifikační soubory“. My však zvolíme červeně ohraničenou záložku „PersonalCodesStorage“, kterou vidíme na obrázku výše.

Do kolonky heslo nyní vybereme heslo pro zazipovaný soubor. V tomto návodu jsme ho označili v kroku druhém jako heslo 1. Nezapomeňme, že veškerá písmena v tomto heslu jsou velká.


Jakmile naše heslo doplníme, přistoupíme k výběru našeho zazipovaného souboru, který máme uložený. Vybereme jej pomocí tří teček, které jsou na obrázku výše červeně zvýrazněné.


Následně nalezneme adresář, ve kterém náš zazipovaný soubor máme a výběr potvrdíme tlačítkem „OK“.

Po potvrzení výběru tedy bude záložka již zcela vyplněná. Potvrdíme tedy tlačítkem „Načíst“.

Krok 5.

Nezapomeneme vše uložit. Na obrázku níže je tlačítko pro uložení červeně zvýrazněné.

Jakmile máme uloženo, můžeme přejít ke kontrole. Na obrázcích níže je postup graficky znázorněn.

Proces kontroly začneme v agendě závěrky. Po zobrazení nabídky možností zvolíme „Výkazy“.

Jakmile budeme mít výkazy otevřené, z ovládacího panelu vybereme tlačítko s názvem „Ostatní“.  Jakmile tak učiníme, na úplném spodku nabídky uvidíme tlačítko „Přihlašovací údaje do CSUIS“. Klikneme na něj levým tlačítkem myši.

Nyní nám vyskočí okno, ve kterém by se nám měly zobrazit naše přihlašovací údaje.

Pakliže v tomto okně uvidíte údaje na přihlášení, tak je vše v pořádku a propojení proběhlo správně.